Инфлуенс Маркетинг

Измерваме аудиторията на Инфлуенсърите ни и зоната им на влияние, с цел да подберем най-точните за целите на бранда.

Проактивност в търсенето на Инфлуенсъри

Нашият отдел за връзка с Инфлуенсъри ежедневно обхожда интернет, търси, анализира и контактува с влиятелни профили в социалните медии, за да идентифицира най-подходящите  за всеки бранд и кампания.

През последната една години идентифицирахме над 1500 Инфлуенсъри в 3 категории: Мега, Макро, Микро, които отговарят на нашия модел за успех.

Анализ на съвпадението Инфлуенсър – послание на бранда

За всеки инфлуенсър правим анализ на аудиторията от гледна точка на:

  • % ангажираност на последователите;
  • Демография;
  • Интереси;
  • Афинитет към други брандове.

По този начин сме в състояние да определим  и предложим на бранда микс от Мега, Макро и Микро Инфлуенсъри, което да гарантира над 60% покритие на целевата група.

Миксът от Инфлуенсъри покрива и различните социални мрежи, с цел генериране на подходящо съдържание: Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, блогове.

Анализ на реагиралата аудитория след кампанията

Освен задължителния процент на ангажираност след всяка кампания, ние отчитаме и следните характеристики на реагиралата аудитория:

  • Демография;
  • Локация;
  • Интереси;
  • Афинитет към други брандове.

По този начин намираме точните критерии за създаване на „Look alike“ аудитория за последващи кампании в социалните мрежи и повишаваме възвращаемостта на инвестицията от дигитален маркетинг.