Добромира Маринчева

Управляващ Партньор

Годините търговски опит, страстта за съвременните поведенчески модели за покупка и амбицията да покорява нови светове надграждат портфолиото на компанията с нови услуги, пазари и проекти.