Ели Димитрова

Art Director, Graphic Design

Водена от убеждението си, че малките детайли правят голямата разлика, създава открояващи се визии с характер и послание.