Tag

Branding

Увеличаване разпознаваемостта на бранда

/
Представяне пред клиентите на нов бранд, нов продукт, нова услуга или  ново послание.

Ангажиране на клиентите

/
Насочване вниманието и ангажиране на клиента с продукт, услуга или послание

Подсилване на онлайн поръчките и покупките от магазин

Използване силата на препоръчаната реклама и автентично създаденото съдържание, за увеличаване на продажбите.

Увеличаване на базата данни от клиенти

/
Създаване и използване на промоции с цел разширяване на базата данни с лоялни и ценни потребители.

Генериране на съдържание в голям мащаб

/
Възможност за бързо генериране на стотици публикации в блогове, видеоклипове и изображения.