Социални Медии

Развиваме профили в социалните платформи Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, SnapChat, Twitter.
Управляваме кампании, игри и онлайн инициативи според етапа на развитие и комуникационни нужди на бранда.

Създаване, развитие и поддръжка на бранд профили

В социалните платформи Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, и др. разработваме цялостна стратегия за:

  • Набиране на последователи;
  • Ангажиране на последователите с органично съдържание;
  • Конвертиране на импресии, лайкове, споделяния и коментари в потенциал за покупка.

Изготвяме календар за съдържание: постове, сторита, видеа, игри, др.

Следваме тона на бранда и клиентските етапи за взимане на решения.

Графичен Дизайн

Изготвяме Лога на брандове – линии, форми, фигури, цветове, шрифтове или „книга на бранда“, за да ги пресъздадем във: 

Визии  – обекти, изображения, графики, инфографики;

И конкретни Послания.

Управление на кампании

Планираме и организираме комуникационни кампании в различните социални платформи според таргет аудиторията на бранда и групите клиентки профили най-големи поддръжници, с инструментите на платената реклама, за да постигнем първоначално заложените цели:

  • разпознаваемост на бранда и/или комуникационното послание; 
  • ангажираност на аудиторията; 
  • продажби.